آموزش از دسترس خارج شدن تلفن همراه

گاهی اوقات در یک جلسه مهم شرکت کرده‌اید و نمی‌خواهید تلفن همراهتان قبل،حین و بعد از جلسه تمرکزتان را به هم بریزد یا اینکه با فردی مشکل‌دارید و نمی‌خواهید صدایش را بشنوید در چین حالتی برای آسوده شدن از تماس‌ها ورودی و منتظر گذاشتن افراد کافی است برای مدتی از دید شبکه‌های مخابراتی نامرئی شوید و به قول مهندسان مخابرات از دسترس خارج شوید. اما برای اینکه از دسترس خارج شوید راه‌های مختلفی وجود دارد که در زیر به تعدادی از آن‌ها اشاره‌شده است. چگونه از دسترس خارج شویم؟  ?How do I get my phone out of reach باتری را…