بیشتر در مورد بیماری آلزایمر بدانیم

کنارت می نشیند و به چشمان ات خیره می شود ولی تو را نمی شناسد.تو با او یک دنیا خاطره داری اما او حتی نام ات را  نمی داند. چه سخت است پدر یا مادر ات را در نبرد با آلزایمر دست بدهی و تو دیگر پدر و مادر او باشی. آلزایمر چیست؟ Alzheimer's Disease این بیماری که بسیاری آن را از عوارض پیری می دانند ممکن است در هر سنی به سراغ آدمی بیاید. در حقیقت فرد مبتلا به آن به مرور زمان سلول های مغزی خود را از دست می دهد و پس از گذشت مدتی مغز اش کوچک تر می…