نکات بارداری سالم

چند ماهی است که وجودش را در وجودتان احساس می‌کنید با او در دل می‌کنید و از رازهای مادرانه‌تان سخن می‌گویید و برای آینده‌اش رؤیاهای زیبا در ذهنتان می‌بافید و هرچه نتوانستید به دست بیاورید برای او آرزو می‌کنید.اما ناگهان یک اشتباه رشته آرزوهایتان را پاره می‌کند و سلامتی فرزندتان را هدف می‌گیرد.برای این‌که این لحظه وحشت ناک را تجربه نکنید در ادامه به توصیه ما توجه کنید. بایدونبایدهای بارداری ? What should you avoid in early pregnancy لیستریا و سلامتی کودک Listeria in pregnancy لیستریا باکتری بی‌هوازی غیر هاگ‌زا است که در اثر خوردن غذاهای آلوده وارد بدن انسان…