مشکل نخواندن سیم کارت در تلفن های همراه

زمانی که شما درخواست تماس با دوستتان را دارید پیام درخواست شما به مرکز مربوطه ارسال می‌شود و در صورت داشتن اعتبار درخواست ارسالی‌تان توسط مرکز شما به مرکز مدیریت شبکه موبایل کشور ارسال می‌شود و در صورت تائید سیم کارت شما و سیم کارت مقصد به مرکز مقصد(جایی که دوستتان آنجا قرار دارد و تحت پوشش است) ارسال می‌شود و در انتها پس از پاسخ دادن دوستتان ارتباط برقراری می‌شود.همان‌طور که در توضیحات بالا هم به آن اشاره شد مهم‌ترین چیز در شبکه‌های سیار که باید توسط مشتری تهیه شود سیم کارت است و هرگونه مشکل در آن باعث…