بازگردانی پیامک ها در اندروید

آنتن‌ها و تجهیزات تلفن‌های همراه در سال 1372 به کشورمان آمدند و با گذاشت  مدت‌زمان اندکی کاربران بسیاری را به خود اختصاص دادند در این زمان با پیشرفت فناوری‌های ارتباطات سیار و تغییر نسل شبکه‌های تلفن همراه رفته‌رفته امکان جذابی به این شبکه اضافه‌شده که اکنون ما آن را بانام ارسال پیامک می‌شناسیم.این امکان به دلیل هزینه کمتر نسبت به تماس باگذشت زمان به یکی از محبوب‌ترین ویژگی‌های شبکه ارتباطات سیار تبدیل شد و امروزه میلیون‌ها پیامک در این بستر ارسال می‌شود.گاهی اوقات حجم بالای پیامک‌ها یا دلایل شخصی شمارا بر آن می‌دارد پیامک‌های خود را پاک‌کنید اما پس از…