پاک کردن مخاطبین در پیام رسان های معروف

تا کنون برای تان اتفاق افتاده است که با کسی مشکلی داشته باشید و شماره تلفن اش را از لیست مخاطبین تان پاک کنید ولی در سایر مسنجر هایتان دیدن نامش اذیت تان کند یا اینکه تعداد مخاطبین بسیاری را در لیست شماره تلفن های دستگاه اندرویدی تان دارید و مدت ها با برخی شان در ارتباط نبوده اید و نمی خواهید در شماره تلفن های شان در لیست مخاطبین ظاهر شود.برای اینکه این شماره تلفن های بدون استفاده را از لیست مخاطبین تان پاک کنید در ادامه با همراه باشید. (بیشتر…)