راه های ایمن سازی مودم WiFi

با عمومی شدن استفاده از اینترنت در قرن بیستم مردم به دنیایی سرشار از اطلاعات پای گذاشتن که می‌توان در آن تجربه‌های خود به اشتراک گذاشت و از تجربه‌های دیگران نیز وام گرفت.این دنیا در کنار امکاناتی که در اختیار بشر قرار داده هزینه‌هایی را نیز از آن‌ها برای ارائه این خدمات دریافت می‌کند.این هزینه‌ها تا چندی پیش در کشور ما هزار برابر کشوری مانند ژاپن بود که ما تمهیداتی که اندیشیده شد تا حدی کاهش یافت اما هنوز هم باید در استفاده از حجم در چه در حالت سیار و چه WiFi دقت کرد چراکه اگر مصرف خود را…