خواندن پیام ها بدون سین خوردن برای فرستنده

تصور کنید به فردی بدهکار هستید و نمی‌خواهید تا زمانی که نمی‌توانید قرض اش را بدهید در دسترس اش باشید و ناگهان با پیام اش روبه‌رو می‌شوید که شاید در آن پیامک نکته به ضرر شما وجود داشته باشد چگونه می‌خواهید بدون اینکه تیک مشاهده شدن توسط شما برایش بخورد پیام را ببینید؟یا اینکه از دوستی ناراحت هستید و می‌خواهید با بی‌محلی کردن به او بفهمانید از وی دلگیر هستید و ایضاً می‌خواهید حرف‌هایش را بشنوید تا شاید با عذرخواهی وی مشکل رفع شده و ابتکار عمل را با یک قضاوت عجولانه از دست ندهید ازاین‌رو نیاز دارید از پیام‌های…