زندگی مان را با عشق شروع کردیم گویی یک روح بودیم در دو بدن اما کمی که گذشت زنجیره ی عشق مان از هم گسست گویی هزاران فرسخ از هم دور شده بودم اما من هنوز او را دوست داشتم.رویا هایم را با او می دیدم و بی او جسمی متحرک بودم.لحظه هایم سراسر شک و بدبینی شده نمی دانم چگونه عشق را به خانه ام باز گردانم. این ها دردل های بانویی بود که در دام شک و بدبینی گرفتار شده و هر روز جان دادن عشقی را می بیند که برای ساختن اش جوانی اش را از بین رفته بود.

چه عاملی باعث ایجاد شک در همسر می شود؟

Doubting Husband Psychology

موضوعی پایه و اساس بسیاری از شک هاست حس ناتوانی و عدم درک داشته هاست وقتی مرور زمان و مشکلات زیبایی تان را با گرد سپید پیری جایگزین کرده و شرینی سخنان تان را با تلخی روزگار همراه ساخته و همچنین همسر خود را می بینید که روز به روز جا افتاده تر شده خود به خود احساس ترس می کنید و دنبال متهم کردن او به گناه نکرده اید.شاید در چنین زمانی کمی باید به عشقی ایمان داشته باشید که سالهاست زندگی تان بر مدار آن می چرخد.

چگونه شک به همسر را کاهش دهیم؟

? How To Overcome Doubt On Husband

نوشدارو بسیاری از شک و بدبینی ها محبت است.اگر به همسر خود شک دارید و بار ها متوحه شدید که اشتباه کردید کافیست کمی مهربانی،عشق و احترام را به زندگی خود اضافه کنید بعد خواهید دید در بیابان تنهایی بد بینی تان گلستان وقا و عشق می روید.اما اگر می خواهید یک بار برای همیشه صداقت همسرتان را بیازمایید کافیست نرم افزار پی جو را نصب کنید و با بررسی مکان هایی که در روز در آنها حضور دارد شک را در خود از بین ببرید

 

دیدگاه خود را بنویسید

اگر شما هیچ حساب کاربری ندارید ثبت نام کنید، برای ارسال دیدگاه نیاز است که ثبت نام و یا وارد شوید.