عفونت ادرار در بارداری

عفونت ادراری یکی از بیماری‌های شایع در بین زنان و مردان است شامل دو بخش می‌شود بخش اول عفونت ادراری دستگاه تحتانی که به عفونت ساده معروف است و بخش دوم عفونت ادراری دستگاه فوقانی است و به کلیه‌های ربط دارد.در هر دو حالت عفونت خطرناک است ولی اگر در زنان باردار اتفاق بیافتد خطرناک‌تر می‌شود چراکه افزایش عفونت فرد باردار باعث سقط‌جنین وی شده و آرزوی های آن مادر را که برای فرزندش رؤیابافی کرده بود نابود می کند. عفونت معمولاً در بخش مجرای ادراری به وجود می‌آید و اگر جلوی آن گرفته نشود و مقدارش کاهش نیابد ممکن…

نکات بارداری سالم

چند ماهی است که وجودش را در وجودتان احساس می‌کنید با او در دل می‌کنید و از رازهای مادرانه‌تان سخن می‌گویید و برای آینده‌اش رؤیاهای زیبا در ذهنتان می‌بافید و هرچه نتوانستید به دست بیاورید برای او آرزو می‌کنید.اما ناگهان یک اشتباه رشته آرزوهایتان را پاره می‌کند و سلامتی فرزندتان را هدف می‌گیرد.برای این‌که این لحظه وحشت ناک را تجربه نکنید در ادامه به توصیه ما توجه کنید. بایدونبایدهای بارداری ? What should you avoid in early pregnancy لیستریا و سلامتی کودک Listeria in pregnancy لیستریا باکتری بی‌هوازی غیر هاگ‌زا است که در اثر خوردن غذاهای آلوده وارد بدن انسان…