ردیابی با شماره تلفن

امروز سالها از ورود تلفن های هوشمند به زندگی های مان می گذرد.چیزهایی که زمانی برای سرگرمی به سوی شان روی آوردیم اکنون دیگر بخشی از زندگی مان شده اند و ما را با دنیایی بدون مرز آشنا ساختند.اما شاید برای تان این پرسش پیش آمده باشد که در این دنیای بی کران فناوری تلفن های هوشمند راهی برای ردیابی و نظارت بر عزیزمان وجود دارد؟ آیا می شود با داشتن شماره تلفن فردی از مکان او آگاه شد؟برای پاسخ پرسش هایتان با ما همراه باشید. سامانه موقعیت یابی جی پی اس(GPS) Global Positioning System موقعیت یاب GPS سامانه ای…

نوشته های تازه

نوشته های تازه