چگونه شک به همسر را از بین ببریم؟

زندگی مان را با عشق شروع کردیم گویی یک روح بودیم در دو بدن اما کمی که گذشت زنجیره ی عشق مان از هم گسست گویی هزاران فرسخ از هم دور شده بودم اما من هنوز او را دوست داشتم.رویا هایم را با او می دیدم و بی او جسمی متحرک بودم.لحظه هایم سراسر شک و بدبینی شده نمی دانم چگونه عشق را به خانه ام باز گردانم. این ها دردل های بانویی بود که در دام شک و بدبینی گرفتار شده و هر روز جان دادن عشقی را می بیند که برای ساختن اش جوانی اش را از بین…

کنترل کودکان در فضای مجازی

در نوشته‌های پیشین در مورد چگونه بر فرزند خود نظارت کنیم صحبت کردیم و در این مقاله قصد داریم در مورد نظارت بر فرزندان در محیط مجازی پیشنهادهایی را ارائه دهیم.هر پدر و مادری دوست دارد فرزندش به تمام آرزوهایی که او نرسیده برسد و قله‌های پیشرفت را یکی پس از دیگری پشت سر بگذارد اما در این دنیای که اسیر زرق و برق فناوری‌های جدید شده آیا می‌توان به‌جای تنبلی و خودنمایی به فرزندانمان الفبای پیشرفت را بیاموزیم؟ برای این‌که به پاسخ این پرسش برسیم باید بدانیم چه رفتارهای مانع اسیر شدن فرزندانمان در آغوش فضای مجازی می‌شود. هم…