آموزش تلگرام طلایی

همان طور که در مقاله ترفند های تلگرام گفتیم این نرم افزار به دلیل ویژگی های متعدد و طراحی کاربر پسند اش در بین ایرانی ها حدود 40 میلیون طرفدار دارد  این نرم افزاربه دلیل رعایت نکردن برخی قوانین کشور مان توسط مراجع قانونی مسدود شده است و کاربران نمی تواند به سادگی به آن متصل شوند. در ضمن اگر به خاطر داشته باشید به دلیل متن باز بدون تلگرام ویرایش های گوناگونی از آن چه در داخل و چه در خارج از کشور از گذشته تا کنون وجود داشته است. این روز ها نیز تلگرام طلایی با بیشترین تعداد…